LuxuryEstate
Free for Android
Install

Wersja przeglądarki nie jest już obsługiwana. Zaktualizuj, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Aktualnie ustawiony język polski switch to English | Nie, dziękuję

Warunki użytkowania

WSTĘP

Strona internetowa i aplikacje na smartphone i tablet LuxuryEstate.com ("LuxuryEstate", "Zawartość" lub "Strona") jest własnością firmy Luxury Media Limited mieszczącej się pod adresem 9 Mansfield Street, London, W1G 9NY, UK.
Korzystanie z jakichkolwiek usług ("Usługi") zapewnianych przez LuxuryEstate lub dostęp do zawartości nadaje użytkownikowi status Użytkownika ("Użytkownik"). LuxuryEstate pozwala użytkownikom na przeglądanie drogocennych posiadłości, kontakt z agentami nieruchomości i specjalistami, publikującymi oferty na LuxuryEstate.
Poniżej znajduje się opis reguł oraz Warunków Użytkowania (“Warunki Użytkowania”), zgodnie z którymi LuxuryEstate udostępnia użytkownikom korzystanie ze swoich usług. Ponadto, część poświęcona regułom prywatności (“Polityka prywatności”) określa cele i metody zarządzania danymi osobowymi Użytkownika.
Prosimy o uważne przeczytanie Warunków Użytkowania i Polityki Prywatności. Wykorzystując bądź odwiedzając LuxuryEstate, deklarujesz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz Warunki Użytkowania. W razie braku zgody z wymienionymi poniżej Warunkami Użytkowania, korzystanie ze Strony nie jest dozwolone.
Wszystkie zawarte w poniższych Warunkach Użytkowania i Polityce Prywatności określenia “my”, “nas”, “nasz” odnoszą się do Luxury Media Limited, zaś wszystkie określenia “Ty”, “Ciebie”, “Twój” odnoszą się do Użytkownika. Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z Polityką Prywatności tworzą całość porozumienia pomiędzy nami a Użytkownikiem, dotyczącego korzystania z LuxuryEstate i mają przewagę nad wszystkimi wcześniejszymi umowami i porozumieniami pomiędzy nami a Użytkownikiem.

KODEKS POSTĘPOWANIA

LuxuryEstate nie jest agencją nieruchomości. Dane odnoszące się do agencji nieruchomości dostępne na stronie LuxuryEstate są tam umieszczane przez osoby trzecie, pośredników i konstruktorów. Szczegóły, informacje, zdjęcia, filmy i funkcje (“Szczegóły”) nieruchomości są udostępniane przez LuxuryEstate w dobrej wierze, nie weryfikujemy i tym samym nie możemy potwierdzić ani zagwarantować ich precyzji ani kompletności.
Radzimy sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące nieruchomości poprzez kontakt z agentami nieruchomości oraz wykonawcami przed podjęciem decyzji czy jakiegokolwiek działania związanego z ofertami nieruchomości opublikowanymi na LuxuryEstate. Polegając wyłącznie na informacjach podanych na Stronie, podejmujesz działanie na własne ryzyko.
Potwierdzasz i zgadzasz się, że jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za upewnienie się, że sprzęt (komputer, smartphone, tablet, itd.) wykorzystywany do dostępu do zawartości posiada funkcje potrzebne do korzystania z LuxuryEstate oraz za sprawdzenie jego kompatybilności.Zabrania się korzystania z systemu czy tej Strony w nieodpowiedni sposób, w szczególności zabrania się manipulowania (hackowania), omijania systemów bezpieczeństwa czy wprowadzania zmian w funkcjonowaniu naszych systemów i Strony, jak i podejmowania prób któregokolwiek z powyższych działań. Dotyczy to wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych ustawień, które mogłyby być złośliwe czy technologicznie szkodliwe.
Nie możesz korzystać ani podejmować prób wykorzystania jakichkolwiek zautomatyzowanych programów (w tym, między innymi, jakichkolwiek pająków czy innych robotów internetowych), aby uzyskać dostęp do naszego systemu czy Strony lub wyszukiwać, odtwarzać czy pozyskiwać linki do jakichkolwiek części tej Strony, o ile zautomatyzowane programy nie są rozpoznawane przez Użytkownika - Agenta i przestrzegają Robots Exclusion Protocol (robots.txt).
Za każdym razem, gdy korzystasz z elementów i usług LuxuryEstate czy kontaktujesz się z innymi użytkownikami, agencjami nieruchomości czy wykonawcami, musisz zastosowac się do treści standardów, ustalonych w tych Warunkach Użytkowania.

REJESTRACJA

Rejestrując się na LuxuryEstate, Użytkownik deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, i potwierdza, że podane przez niego informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Twoim obowiązkiem jest ich aktualizacja i powiadomienie nas o zmianach w danych podanych podczas rejestracji. Mimo że niektóre części LuxuryEstate mogą być wykorzystywane przez każdego bez obowiązku rejestracji, niektóre usługi wymagają zarejestrowania się przez Użytkownika w celu potwierdzenia jego tożsamości.
Rejestrując się w serwisie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących działalności, innych usług LuxuryEstate oraz okazyjnie ofert od stron trzecich. Możesz zmienić Twoje preferencje dotyczące komunikatów i zrezygnować z nich w dowolnym czasie w sekcji profilu Użytkownika.
W czasie rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła i będzie jedyną osobą odpowiedzialną za zachowanie poufności hasła i ograniczenia dostępu do komputera, Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie działania przeprowadzone z wykorzystaniem jego dostępu i hasła. Jeśli podejrzewasz, że ktoś korzystał z Twojego konta bez Twojej zgody, prosimy o natychmiastowy kontakt

INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUXURYESTATE

Przez udostępnianie zdjęć, opisów, filmów i innych materiałów (“Materiały”) na naszej Stronie, przekazujesz nam prawo i niewyłączną, wieczystą, nieodwołalną i bezpłatną licencję na (a) wykorzystanie, przetwarzanie, dystrybucję, modyfikowanie i edytowanie tych materiałów oraz (b) sublicencję tych praw. Nie jest przewidziane z naszej strony jakiekolwiek wynagrodzenie za te materiały, zastrzegamy sobie prawo do usuwania i wprowadzania zmian w tych materiałach w dowolnym czasie, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.
Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz niezbędne prawa, aby udzielić nam takich licencji. Chcielibyśmy publikować materiały na naszej Stronie zgodnie z naszymi procedurami, pod warunkiem, że zawartość nie jest zabroniona, nieprzyzwoita, zniesławiająca, przerażająca, oszczercza, pornograficzna czy w jakikolwiek sposób mogłaby być podmiotem zarzutów z naszej strony.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Dążymy do tego, aby nasza strona i usługi były dostępne użytkownikom w dowolnym czasie, ale nie możemy zagwarantować, że Strona czy Usługi będą działać nieprzerwanie, bez zakłóceń oraz bezbłędnie. Czasami konserwacja czy aktualizacja strony wymaga od nas zablokowania dostępności strony czy usług bez uprzedniego powiadomienia, jednak zawsze staramy się ograniczyć czas przestoju do minimum. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawieszenie czy przerwanie działania. Zastrzegamy sobie absolutne prawo do zmiany, zawieszenia czy przerwania kontynuacji jakiejkolwiek części naszej Strony czy Usług, włączając w to dostęp do nich.

OSOBY TRZECIE

LuxuryEstate zawiera dane wprowadzane przez osoby trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w tych materiałach. Zgadzasz się na zwolnienie nas od skarg czy sporów jakiegokolwiek rodzaju, wynikających czy w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami z osobami trzecimi.
Na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki do produktów, usług i/lub stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie mamy kontroli nad produktami, usługami czy stronami internetowymi osób trzecich, nie poświadczamy za nie, ani nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Nasza strona może zawierać także reklamy osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe czy mylące informacje reklamowe, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi reklamodawca. Jakiekolwiek linki czy reklamy na naszej stronie nie powinny być uznawane za rekomendowane przez nas w jakikolwiek sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługi i wszystkie Materiały na LuxuryEstate, w tym, między innymi działalnia odnoszące się do designu, rozwoju, kopiowania, wyszukiwania rezultatów, obrazków, grafik, struktury, układu i podstawowego kodu oprogramowania, są chronione prawem autorskim oraz znakiem firmowym i są podmiotem praw własności intelektualnej Luxury Media Limited i jej licencjodawców. Nasze loga wraz ze znakami firmowymi i/lub usługami handlowymi nie mogą być kopiowane czy przetwarzane bez uzyskania naszej wcześniejszej, pisemnej zgody. Wszystkie prawa zastrzeżone, z wyjątkiem praw ograniczenia licencji, wyraźnie przedstawionych poniżej.
Zabrania się kopiowania, publikowania, transmisji czy dystrybucji jakichkolwiek materiałów czy informacji znajdujących się na naszej stronie bez uzyskania uprzednio naszego pozwolenia. Jednakże, udziela się ograniczonych praw dostępu do Usług i wyszukiwania, przeglądania i drukowania stron zawartości na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Twojej licencji na korzystanie z naszych usług i do ograniczenia dostępu do naszej Strony, zgodnie z naszą oceną i bez uprzedzenia.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

LuxuryEstate i powiązane serwisy są udostępniane na zasadzie “takie, jakie są” i “w miarę dostępności”, nie zapewniamy żadnego rodzaju gwarancji, określonej ani domniemanej. Świadomie zgadzasz się, że Twoje korzystanie ze Strony i Usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko, wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, określonej czy domniemanej, w tym, między innymi gwarancji jakości, stosowności pod każdym kątem, zgodności, wiarygodności, dokładności, kompletności, aktualności, dostępu lub użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie gwarantujemy, że nasze usługi nie będa zawierały żadnych wad, błędów i/lub braków. Wyłącznie do Ciebie należy ocena jakości, poprawności, dokładności, kompletności i wiarygodności Usług czy jakichkolwiek udostępnionych informacji. Korzystasz ze strony na własną odpowiedzialność.Opisy posiadłości i inne informacje dostępne na LuxuryEstate są przeznaczone do celów informacyjnych i marketingowych i, pomimo że udostępniamy je w dobrej wierze, w żadnym wypadku nie jest możliwe zaakceptowanie przez nas odpowiedzialności za ich dokładność. Strony z ofertami nieruchomości na naszej stronie nie są oświadczeniami o własności, które powinny być dostępne bezpośredno w agencji, która zarządza nieruchomością. Potencjalni nabywcy/najemcy są odpowiedzialni za upewnienie się o zgodności wszystkich opisów wystawionych nieruchomości, zaś agenci są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności i poprawności opisów nieruchomości wystawionych na naszej stronie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku firma ani jej dyrektorzy, udziałowcy, kierownicy, pracownicy, agenci, dostawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, będące konsekwencją, przypadkowe, specjalne lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z korzystania z LuxuryEstate. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tych Warunków Użytkowania bądź masz jakiekolwiek zastrzeżenia czy skargi przeciw nam czy naszym współpracownikom w związku z tymi Warunkami Użytkowania, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z naszych usług.
Powyższy zapis nie oznacza jednak ograniczenia legalnych praw, które Użytkownik posiada jako odbiorca i które nie mogą zostać wykluczone, w żaden sposób nie wyłącza też ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika na wypadek osobistych szkód czy śmierci spowodowanych naszym zaniedbaniem.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się wynagrodzić straty, zwolnić z odpowiedzialności i chronić nas i nasze filie, udziałowców, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów czy wykonawców przed obwinieniem czy jakimikolwiek skargami czy żądaniami roszczonymi przez osoby trzecie, będącymi rezultatem czy związanymi z korzystaniem z naszych Usług, naruszeniem tych Warunków Użytkowania przez Użytkownika lub uchybieniem przez Państwa jakiejkolwiek własności intelektualnej czy innych praw jakichkolwiek innych osób czy podmiotu.

ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian do tych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i będą obowiązywać od momentu publikacji. Kontynuowanie przez Państwa korzystania z Usług po dacie wprowadzenia zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania zapewniania wszystkich bądź części naszych usług w dowolnym czasie, dla dowolnego użytkownika, za bądź bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności przed Państwem ani osobami trzecimi za skorzystanie z prawa do wprowadzania zmian, zawieszenia czy przerwania wszystkich bądź części Usług.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Te Warunki Użytkowania są zarządzane przez i stworzone zgodnie z prawem Luksemburga i strony zgadzają się, że jakiekolwiek spory zostaną rozwiązane w sądach Luksemburga; jednakże, możemy interweniować u jakichkolwiek organów prawnych w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej. Jeśli którekolwiek oświadczenie tych Warunków Użytkowania okaże się nieważne czy nieegzekwowalne przez sąd odpowiedniej jurysdykcji, wówczas nieważne czy nieegzkwowalne oświadczenia zostaną zastąpione przez oświadczenia odzwierciedlające intencje oryginalnego oświadczenia w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. Wszelkie inne oświadczenia niniejszych Warunków Użytkowania powinny pozostać ważne i egzekwowalne.

OGÓLNE

Tytuły niniejszych Warunków Użytkowania są wykorzystywane dla wygody i nie mają natury prawnej czy znaczenia prawnego. Możemy przekazać prawa lub obowiązki z tytułu niniejszej Umowy, całościowo lub częściowo, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, po takim przekazaniu powinno nastąpić zwolnienie z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania. Nie możesz przepisywać, przekazywać czy przyznawać sublicencji Twoich praw, jeśli takie posiadasz, podlegających tym Warunkom Użytkowania. Nasze opóźnienie czy nieskuteczność w działaniu czy egzekwowaniu jakichkolwiek praw czy oświadczeń tych Warunków Użytkowania w odniesieniu do ich naruszenia przez Ciebie czy innych, nie powinno oznaczać odstąpienia od prawa do pojęcia takich działań. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tych Warunków Użytkowania spowodowane okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą.
Luxury Media Limited z siedzibą w 9 Mansfield Street, London, W1G 9NY , UK
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem N.8352407

Polityka Prywatności

WSTĘP

Strona LuxuryEstate.com, aplikacje na smartphone i tablet LuxuryEstate (“LuxuryEstate”, “Zawartość” lub “Strona”) są zarządzane przez Luxury Media Limited z siedzibą po adresem 9 Mansfield Street, London, W1G 9NY, UK, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem N.8352407
Wszystkie odniesienia w niniejszej polityce “my”, “nas”, “nasz” odnoszą się do Luxury Media Limited. Korzystanie z jakichkolwiek usług (“Usługi”) zapewnianych przez LuxuryEstate bądź sam dostęp do zawartości nadaje użytkownikowi status Użytkownika (“Użytkownik”).
Firma LuxuryEstate szanuje prywatność użytkowników i jest zobowiązana do ochrony informacji osobistych zgromadzonych przez naszą Stronę Internetową.Niniejsze zasady prywatności (“Zasady”) zarządzają sposobem, w jaki zbieramy informacje i wykorzystujemy informacje każdego użytkownika. Przez korzystanie z naszych usług, zgadzasz się objęcie Cię tymi Zasadami.
LuxuryEstate nie jest agencją nieruchomości: zapewniamy widoczność ogłoszeń nieruchomości, publikowanych przez agentów nieruchomości, kontrahentów i osoby trzecie.

ZGROMADZONE DANE OSOBOWE

Użytkownik odwiedzający Stronę lub korzystający z naszych Usług może zostać poproszony o zapewnienie pewnych danych osobowych, jak imię, nazwisko i informacje kontaktowe, telefon oraz email. Możemy również zbierać informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony LuxuryEstate włączając w to wyszukiwanie, przeglądane nieruchomości i strony, reklamodawców czy partnerów, z którymi się kontaktujesz oraz treść przesyłanych im wiadomości. W przypadku aplikacji mobilnych mogą być zbierane informacje o miejscu Państwa lokalizacji, przykładowo w celu pokazania znajdujących się w pobliżu ofert. Możemy również zbierać informacje zawarte w korespondencji między Państwem a firmą. Wspólnie, będą one nazywane „danymi”.
Wszystkie formularze, gdzie możesz wpisywać dane osobowe na naszej Stronie, posiadają pole zaznaczenia, które umożliwia wyrażenie bądź brak zgody na wykorzystanie przez nas Państwa Danych w celach marketingowych.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Twoje Dane umożliwią nam zapewnienie Państwu dostępu do wszystkich części Strony i dostarczenie usług oraz funkcji, o które poprosisz. Możemy zbierać informacje, aby stworzyć wzory, które będą mogły zostać wykorzystane w celach marketingowych oraz rozwoju, administrowania, wspierania i ulepszania naszych usług i właściwości.
Możemy wykorzystywać Twoje Dane, aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii o naszych usługach oraz okazjonalnie informować Cię o ważnych zmianach czy rozwoju tej Strony oraz naszych usług. Tam, gdzie wyraziłeś na to zgodę, możemy także wykorzystać Twoje Dane, aby skontaktować się z Tobą w sprawie szczegółów o jakichkolwiek innych produktach czy usługach oferowanych przez nas, naszych partnerów lub reklamodawców, co może być podmiotem Twojego zainteresowania. Jeśli zmienisz zdanie w sprawie zezwolenia na kontakt w przyszłości, prosimy o skontaktowanie się z nami tutaj i powiadomienie.
Tam, gdzie wyraziłeś zgodę na kontakt od osób trzecich, możemy udostępnić im Twoje Dane. Dane, które wprowadzasz w jakiekolwiek formularze, które udostępniamy, aby umożliwić Ci kontakt z ogłoszeniodawcami, są zapamiętywane przez nas i przesyłane ogłoszeniodawcom, z którymi chcesz się skontaktować. To działanie pomaga im w zapewnieniu Ci bardziej zindywidualizowanych usług. Możemy także przesłać ogłoszeniodawcy szczegóły Twojego ostatniego wyszukiwania, aby umożliwić im wyszukanie nieruchomości, które najbardziej odpowiadają Twoim wymaganiom. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i jesteś zalogowany podczas kontaktowania się z ogłoszeniodawcą, włączamy Twoje ustawienia, aby pomóc im w zapewnieniu Ci bardziej zindywidualizowanych usług.

DOSTĘP DO ZBIERANYCH DANYCH

Zachowujemy dostęp do wszystkich danych osobowych, które od Ciebie zebraliśmy. Jeśli nasze usługi są dostępne przez strony naszych partnerów, mogą mieć oni dostęp do tych danych. Wykorzystanie przez nich Twoich danych osobowych jest regulowane ich polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i działania innych stron internetowych, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp wykorzystując odnośniki dostępne na tej stronie bądź jeśli uzyskujesz dostęp do tej Strony czy korzystasz z naszych usług za ich pośrednictwem. Radzimy uważne sprawdzenie polityki każdej strony, którą odwiedzasz i upewnienie się, że zgadzasz się z regułami tej polityki przed udostępnieniem danych osobowych.
Jeśli Twoja firma podejmuje wspólne przedsięwzięcie lub zostanie sprzedana lub scalona z innym przedsiębiorstwem, Twoje dane mogą zostać ujawnione i ostatecznie przeniesione do naszych nowych partnerów biznesowych czy właścicieli.
Jeśli oferujemy bądź dostarczamy Ci usługę, która za naszym pośrednictwem jest świadczona przez osobę trzecią (jak agent czy deweloper) możemy być zmuszeni przekazać im Twoje Dane w celu dostarczenia usługi. Wykorzystanie przez nich Twoich danych jest zarządzane przez ich politykę prywatności i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Korzystając z LuxuryEstate, zgadzasz się na udostępnienie Twoich Danych osobom trzecim autoryzowanym przez nas do zapewniania takich usług i zwalniasz nas z odpowiedzialności od wykorzystania przez nich danych, które może mieć miejsce. Możemy też korzystać z usług osób trzecich do zapewnienia usług za naszym pośrednictwem, w tym przetwarzania udostępnionych danych (jednak nie włączając w to możliwości wykorzystania danych przez osoby trzecie) np. do uzupełnienia częściowych adresów czy ulepszenia naszych informacji.
W żadnym wypadku nie zdradzamy, nie sprzedajemy ani nie rozprowadzamy danych Użytkowników osobom trzecim bez Twojej zgody, o ile nie jesteśmy do tego zmuszeni przez prawo.

DOSTĘP, MODYFIKACJA I USUNIĘCIE INFORMACJI

Zarejestrowani użytkownicy LuxuryEstate mogą aktualizować swoje dane, zmieniać ustawienia czy dezaktywować konto w sekcji profilu po zalogowaniu.

Użytkownicy tej Strony mogą zażądać udostępnienia im kopii danych osobowych w naszym posiadaniu poprzez skontaktowanie się z nami. Możemy poprosić o niewielką opłatę administracyjną w celu pokrycia kosztów wyszukiwania danych, przygotowania i dostarczenia. Możesz zwrócić się do nas w celu wprowadzenia jakichkolwiek potrzebnych zmian, aby upewnić się, że takie informacje są dokładne i aktualne.

COOKIES I ŚLEDZENIE

Jak wiele stron internetorych i aplikacji, wykorzystujemy „cookies”, aby zapewnić jak najlepsze warunki przeglądania LuxuryEstate, ułatwić proces logowania, zachować ślad Twoich preferencji i śledzić wykorzystanie Strony. Cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane na twardym dysku Twojego komputera, smartphona czy tableta przez Twoją przeglądarkę. Twoja przeglądarka ma możliwość blokowania stron internetowych wykorzystujących cookies (ekran pomocy bądź instrukcja przeglądarki zawiera informacje jak to zrobić), jednak prosimy o zwrócenie uwagi, że takie działanie może zmniejszyć bądź zapobiec prawidłowemu działaniu tej Strony i innych stron. Dodatkowe informacje o cookies, które wykorzystujemy są do wglądu tutaj.
Jak wszystkie strony internetowe, nasze serwery automatycznie zapamiętują dane logowania zawierające informacje o objętości i cechach ruchu na naszej stronie jak na przykład adres IP, liczba stron odwiedzanych w tym samym czasie i czas spędzony na stronie. Wykorzystujemy dane logowania, aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystywana jest nasza strona, co pozwala na monitorowanie i ulepszanie usług. Nie możemy identyfikować Cię na podstawie danych logowania.

BEZPIECZEŃSTWO, PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

LuxuryEstate zachowuje określone procedury bezpieczeństwa, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe nie są uszkodzone, zniszczone lub udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody (o ile nie zapewniamy usług, jak opisano w sekcji „Dostęp zbieranych danych” powyżej) oraz aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do nich. Komputery, które przechowują informacje znajdują się w bezpiecznych obiektach z ograniczonym fizycznym dostępem, wykorzystujemy też bezpieczne zapory ogniowe i inne środki, aby ograniczyć dostęp elektroniczny. Jeśli pracujesz z osobami trzecimi, będziemy wymagać od nich wprowadzenia podobnych środków w celu ochrony Twoich danych.
Dostęp do informacji, które zbieramy bądź przechowujemy, jest ograniczony do naszych biur. Wyłącznie pracownicy, potrzebujący informacji do wykonania określonej pracy, uzyskują dostęp do konkretnie określonych danych, o które bezpośrednio Cię poprosimy, gdy będziemy potrzebować informacji w celu ustalenia Twojej tożsamości. Możemy oczekiwać Twojej współpracy z naszymi kontrolami bezpieczeństwa zanim ujawnimy Ci dane. Możesz aktualizować Twoje dane osobowe w dowolnym czasie, odwiedzając Twój profil na naszej stronie.
Dane osobowe zebrane poprzez stronę mogą być przekazywane poza terytorium państwa, tylko i wyłącznie w celu wykonania usług, których zażądałeś za pośrednictwem strony i poddając je określonym zabezpieczeniom ustanowionym przez prawo europejskie. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez należyty okres, w zgodzie z obowiązującym prawem.

ZMIANY W POLITYCE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany będą publikowane na naszej stronie i będą obowiązywały od momentu zamieszczenia. Jeśli zmiany zostały wprowadzone w dziedzinach, które mają wpływ na korzystanie ze Strony i na rozpowszechnianie danych, dołożymy starań, aby upewnić się o ostrzeżeniu użytkowników o tych zmianach.

Polityka Cookies

Cookies to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika i zawierające dane dotyczące konkretnej strony internetowej. Pliki cookies są umieszczane na komputerze użytkownika przez tę strone internetową i wykorzystywane za każdym razem, gdy użytkownik przegląda tę stronę. Pliki cookies wykorzystywane przez LuxuryEstate mają standardowy charakter i nie są niebezpieczne. Wykorzystujemy je przede wszystkim, aby zebrać informacje i ulepszać stronę przez obserwację, które jej części są wykorzystywane, jak użytkownicy korzystają z każdej ze stron i na które ich elementy najczęściej klikają. Niemniej jednak chcielibyśmy, abyś wiedział, które pliki cookies są wykorzystywane przez LuxuryEstate oraz dlaczego z nich korzystamy.
Poniżej zostały wymienione wszystkie wykorzystywane przez nasze strony pliki cookies, wraz ze szczegółami dotyczącymi przyczyn ich wykorzystania. Dla chcących bardziej szczegółowych informacji, dodaliśmy informację dotyczącą szczegółowych przyczyn wykorzystania każdego pliku cookie, który tworzymy. Ponadto, zawarliśmy informację o czasie przez który plik cookie jest przechowywany w systemie (czy jest on zachowywany po opuszczeniu strony - tak zwane pliki "persistent" - czy też zostaje on usunięty po zakończeniu wizyty - tak zwane "Sesja").
Pliki cookies są umieszczane na LuxuryEstate przez nas lub przez zewnętrznych partnerów i przypadają do następujących kategorii:

ZARZĄDZANIE SESJĄ

Te pliki cookies są zwykle niezbędne, abyśmy mogli sie upewnić, że użytkownicy mogą swobodnie poruszać się z jednej strony na kolejną i mają dostęp oraz możliwość wykorzystania pewnych usług zawartych na stronie. Zwykle te pliki cookies trwają tylko przez czas otwarcia twojej przeglądarki i zostają usunięte po jej zamknięciu. Istnieją pliki cookies, które mogą wymagać dłuższego zachowania niż czas wizyty na stronie (sesja).
LuxuryMedia Ltd. Operacja konieczne Pierwsza część -

MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI

Chcemy mieć pewność, że oferujemy dobre doświadczenia. Te cookies pozwalają nam śledzić, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacja ta daje nam anonimowe statystyki dotyczące liczby osób, które odwiedzają Twoją stronę, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają, aby skupić się bardziej efektywny rozwój serwisu i naszych usług.
Google Analiza Część trzecia https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Wydajność Część trzecia https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

FUNKCJE

Te pliki cookies pozwalają na ustawianie i przechowywanie preferencji dotyczących strony, jak te przy logowaniu, aby pozostawić komentarze czy opcja personalizacji niektórych elementów widoczności i treści Strony.
LuxuryMedia Ltd. Operacja konieczne Pierwsza część -

BANERY REKLAMOWE I TEKST

Przez naszą platformę reklamową Google DoubleClick przekazujemy okienka na naszej Stronie trzecim agencjom reklamowym i sieciom, które mogą udostępniać reklamy wykorzystujące cookies na naszej stronie.
Google Doubleclick Retargeting Pierwsza część https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Adwords Retargeting Pierwsza część https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem nieupoważnionych osób, używamy ciasteczek zabezpieczeń do uwierzytelniania użytkowników.
LuxuryMedia Ltd. Operacja konieczne Pierwsza część -

SOCIAL NETWORK

Są one używane w celu umożliwienia użytkownikowi interakcję z różnymi sieciami społeczny, na przykład przez dzielenie treści.
Facebook Funkcje społeczne Część trzecia https://www.facebook.com/policy.php
Google Funkcje społeczne Część trzecia https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Twitter Funkcje społeczne Część trzecia https://www.twitter.com/privacy

ZAWARTOŚĆ STRONY TRZECIEJ

Pliki cookie innych firm są niezbędne do świadczenia content / funkcjonalności dostarczanej przez osoby trzecie.
Google Maps Zawartość Część trzecia https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Youtube Zawartość Część trzecia https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Vimeo Zawartość Część trzecia https://vimeo.com/cookie_policy
W celu zapewnienia najlepszego korzystania, nowe usługi zawierające cookies mogą być dodawane do naszej strony. W miarę możliwości chcemy zapewnić w tym miejscu jak najbardziej aktualne i odpowiednie informacje o plikach cookies poprzez ich regularne przeglądanie i aktualizację. Przy aktualizacji tych szczegółów, zmiany zostaną opublikowane na tej bądź innych stronach naszej witryny.
W celu zapewnienia najlepszego korzystania, nowe usługi zawierające cookies mogą być dodawane do naszej strony. W miarę możliwości chcemy zapewnić w tym miejscu jak najbardziej aktualne i odpowiednie informacje o plikach cookies poprzez ich regularne przeglądanie i aktualizację. Przy aktualizacji tych szczegółów, zmiany zostaną opublikowane na tej bądź innych stronach naszej witryny.
Ustawienia plików cookie